Söndag den 4 augusti 2019

  • Kl. 11.00 Gudstjänst med folkmusik i Skatelövs kyrka
  • Kl. 13.00 Spelmansstämma i Hembygdsparken Rosenlund, Skatelöv

Allspel, scenuppträdande, buskspel, servering m.m.

Entré 60 kr. På entrébiljetten lottas ut en spelning med Skatelövs spelmanslag
I samarbete med Skatelövs Församling, Sensus, Sparbanken Eken, Musik i Syd.

 

 

 Skatelövs Spelmanslags Kalender

Uppträdande

Folkmusikgudstjänst med Skatelövs Spelmanslag

Asa kyrka

2023-06-06 18:00:00

Uppträdande

Gudstjänst med inslag av folkmusik

Skatelövs kyrka

2023-08-06 11:00:00

Spelmansstämma

Allspel, scenuppträdande, buskspel mm

Rosenlunds hembygdspark Grimslöv

2023-08-06 13:00:00