Historik

Innehåll

 

Lagets bildande 

I organiserad form har Skatelövs Spelmanslag funnits sedan 1982. På pappret bildades spelmanslag 7/4 -82, då det första årsmötet hölls. Laget hade dock spelat tillsammans redan ett drygt halvår. Hösten 1981 slogs nämligen fyra mindre grupper från Grimslöv, Ljungby och Alvesta samman till en stor grupp. Efter några månader tillkom den s.k. nybörjargruppen. Initiativtagare, gemensamma nämnaren i alla grupperna och sammanhållande länk i början var Stig Andersson i Grimslöv.

 

De som var med vid spelmanslagets start utöver Stig Andersson var följande:

Grimslövsgruppen: Magnus Oskarsson, Bodil Karlsson, Agneta Jansson, Charlotte Johansson, Maria Johansson, Bertil Linnér, Sven-Olov Henriksson, Nils Wiberg, Ljungbygänget:, Anders Andersson, Lena Lundqvist, Christer Nyberg, Peder Persson, Marie Sundberg, Alvesta: Sven-Åke Eriksson, Nybörjargruppen: Jan-Erik Ekman, Ingrid Eriksson, Eva Johansson, Sven Sunesson. 

Storspelmannen Max Svensson var medlem på sin tid. Evert Lundberg är fortfarande hedersmedlem vid 103 års ålder. Flera spelmän har varit medlemmar under åren, bl.a., Iréne Niemi,  Bosse Paulsson, Svante Torstensson, m.fl.

Nuvarande medlemmar framgår av annan information på hemsidan. Bertil Linnér och Nils Wiberg har varit med hela vägen sedan 1982.

 

Stig Andersson, spelmannen som i början på 1960-talet kom från Hälsingland till Grimslöv, startade upp alla grupperna, och lärde dem spela. Han var givetvis den självskrivne spelledaren för det då nybildade spelmanslaget.

http://www.fiol.nu/bilder/stig.gif

 

I Grimslöv drev Stig Andersson en mindre industri för tillverkning av järntrappor fram till slutet på 80-talet. Stig var uppfödd med fiolmusik i Hälsingland och saknade spelmanslag och spelmansstämmor när han kom till Småland. Det fanns många gamla spelmän, låtar och traditioner här i Småland men problemet var att det var ett relativt litet antal utövande spelmän som förde dem vidare. Stig gjorde här en beundransvärd insats i det avseendet. Han startade kursverksamhet och medverkade till att starta upp ett flertal folkdanslag och spelmanslag i trakten. När kursverksamheten var som störst ledde Stig kurser fem kvällar i veckan. Det första spelmanslaget som startades i trakten var Tassemarkernas Spelmän med spelmän främst från Älmhultstrakten och några år senare slogs alltså några fiolgrupper ihop till Skatelövs Spelmanslag. Stig gick ur tiden 2016.

Nils Wiberg tog efter några år över spelledarskapet efter Stig Andersson. Nils har också under många år haft huvudansvaret för spelmansstämman i Skatelöv. Nils var också mångårig ordförande (1986 ?-2015). Nuvarande (2018) spelledare är Eva Blomquist-Bjärnborg och ordförande i laget är för närvarande Bruno Bjärnborg.

Axplock ur verksamheten

De "vanliga" träningstillfällena har till största delen gått till så, att vi träffats hemma hos varandra en kväll varannan vecka enligt ett roterande spelschema där alla medlemmar fått stå värd varsin kväll. Den typiska träningskvällen består till största delen av låtspel men även lite fika, utlärning av någon ny låt och möjligen en kort pratstund kring låtar, spelmän och andra gemensamma intressen hinns med. Förutom de ovannämnda återkommande spelningarna på stämman, juldans och på Korrö har laget medverkat vid många olika tillfällen och sammanhang. Sedan slutet av 1990-talet har vi vid spelmansstämman i Skatelöv lottat ut en spelning med Skatelövs Spelmanslag på entrébiljetten till spelmansstämman, något som varit mycket uppskattat bland stämmobesökarna. Vi har haft mycket trevligt i laget då vi "delat ut" dessa vinster, i form av spelningar vid t.ex. födelsedagsfester och, byafester.

Exempel från vår verksamhet genom åren

1982 Gökotta på blodberget i Odensjö

1983 Spelning på Växjö Stadshotell vid Svenska Fåravelsföreningens årsstämma

1984 Spelning vid sändning av "Vi i 5:an" i Skatelövsskolan

1985 Musik i sommarkväll på Ljungby gamla torg

1986 Vägskälsdans i Vislanda

1987 Spelning vid Skatelövs Hembygdsförenings 40-årsjubileum

1988 Logdans i skir

1989 Spelning i Linnés Råshult

1990 Bröllopsspelning Wilhelmshill Evedal

1991 Spel till dans på Korrö Loge

1992 Riksspelmansstämma i samband med spelmansstämman i Skatelövs

1993 50-årsjubiléum hos Växjöortens Folkdanslag. Spelning till logdans i Lövhult.

1996 Spel vid en berättarkväll i Brosnäs och pelning vid Centerstämma i Växjö

1997 Spelning på IKEA i Älmhult

1998 Smålands Spelmansförbunds 50-årsjubieum i Växjö Konserthus och spelning på Huseby julmarknad

1999 Hemvändardag i Skatelövs Kyrka och Hembygdsgård

2000 Brofester i Huseby och vid Ebbamåla bruk samt spelning på Hultamarken

2001 Världsrekordförsök i gammaldans i Växjö Folkets Park

2002 Uppträde på LRF:s riksförbundsstämma i Växjö samt Alvesta släktforskningssällskap på Teleborg

2003Uppträde för svensk-tyska föreningen vid deras midsommarfirande i Wilhelmshafven.

2004 Spel till Linnéa- teater ”Drömmar på Huseby”, en friluftsteater om Florens Stephens.

2005 Spel till Linnéa-teatern ”Drömmar på Huseby”.

2006 Spelmansstämman utökas med danskurs, danskväll. Resor till Minneapolis, USA och till Polen.

2007 Spelmansstämman utökas med spelstuga/spelkurs

2008 Spelning vid svensk-tyska föreningen i Oldenburgs traditionsenliga midsommarfirande.

2009 Kurs i hur man agerar på scen av skådespelaren Christer Larsson.

2010 Spelning  vid humlefestival i Kraznystaw i Polen

2011 Vägskälsdans i Loshult

2012 Vi spelade in vår CD-skiva som släpptes på Korrröfestivalen. Med i Radioprogrammet Folke.

2013 Spel på skördefesten på Tyrolen i Blädinge.

2014 Skatelövs spelmanslag gästade Mora Spelmanslag den 11-12 april

2015 Spelade till dans på Midvinterton Olofström. Musikhistorisk resa till Öland (Spelmanssafari).

2016 Konserter i Älmhults och Hjortsberga kyrkor. Spelningar Dufvastämman, Gunnebo

2017 Spel på Alvesta Folkfest, festspelning på Strandpärlan, Torne

2018 Ny Hemsida

 

Spelmansstämman i Skatelöv

 

http://www.fiol.nu/bilder/logga_min.jpghttp://www.fiol.nu/bilder/mini_spel.jpg

 


 

Den första söndagen i augusti varje år arrangeras Spelmansstämma i Skatelövs Hembygdsgård Rosenlund. Det var Stig Andersson som drog igång den första stämman och ett tag arrangerades den av Tassemarkernas Spelmän. Sedan början av 1980-talet har det varit Skatelövs Spelmanslag som stått som arrangör i gott samarbete med Skatelövs Hembygdsförening.

Det finns en kyrkbåt med fyra årpar från Sunnanvik bevarad. Den finns idag på Kulturen i Lund. Vi i Skatelövs spelmanslag var nere i Lund och musicerade i samband med att båten ställdes ut för många år sedan.

Spelmansstämman inleddes fram till och med 2016 med en kyrkrodd där spelmän och roddare angör Skatelövs kyrkbrygga. Kyrkrodden är en symbolisk påminnelse om den tid då kyrkobesökarna från byarna på andra sidan sjön, dvs Odensjö, Skäggalösa och Sunnanvik rodde för att ta sig till gudstjänsterna.

Då spelmän och roddare angjort bryggan företas en marsch upp till Skatelövs kyrka, där psalmsången denna söndag varvas med en hel del spelmansmusik i kyrkan. Under eftermiddagen genomförs sedan själva spelmansstämman i Hembygdsgården Rosenlund.

Som inledning spelar alla tillresta spelmän ett antal låtar tillsammans i det så kallade allspelet. Dessa låtar är de samma år från år för att alla skall kunna vara med.

Allspelslåtarna är:

  • Gånglåt från Karlslunda (Oscar Olsson)
  • Ungkarlspolska (August Strömberg)
  • Landholms polska (Johan Petter Landholm)
  • Blädingepolka (Johan Dahl)
  • Marknadvals från Eriksmåla (Theandersson)
  • Spel Olas Vals samt
  • Gånglåt från Grimslöv (Stig Andersson). 

 

Efter allspelet erbjuds spelmännen möjlighet att skriva upp sig på en spellista och framföra några låtar från scenen för publiken ensamma eller i grupp. Utöver spellistan har vi dessutom ofta haft ett eller flera förbestämda uppträdanden varje år. Det har under årens lopp bjudits svensk och internationell folkdans, folkmusik, visor och även körsång. Under hela dagen pågår buskspel i hembygdsparken. Under många år kom ungdomar från det spelläger som Smålands spelmansförbunds stiftelse för unga spelmän ordnar årligen (f.d. Hjortsbergalägret) upp på scenen och visade upp vad de lärt sig på lägret. Som avslutning på Spelmansstämman spelas det upp till en stunds gammaldans på den lövade dansbanan.

 

Buskspel innebär att spelmän samlas i små eller stora grupper och spelar och utbyter låtar med varandra. Oftast blir det några låtar ihop med spelmän som man träffat vid andra spelmansstämmor men det dyker också upp möjligheter att stifta bekantskap med helt nya spelmansvänner och deras låtar. Det är ju historiskt sett på detta "öra-till-öra-sätt" som folkmusiken har bevarats och spridits.

En spelmansstämma utöver det vanliga hade vi 1992 då Skatelövsstämman var upphöjd till Riksspelmansstämma. Att vara riksspelmansstämma innebär att spelmän från hela landet kommer hit för att spela upp för en jury utsedd av Zornmärkesnämnden. Juryn kan tilldela spelmännen förtjänstmärken och diplom av olika rang. Man kan spela sig till diplom bronsmärke, silverdiplom och silvermärke. Den som erhåller ett silvermärke kan även titulera sig riksspelman.

I Skatelövs spelmanslag har vi flera medlemmar som är riksspelemän, Anders Svensson, Bengt Andersson, Eva Blomquist-Bjärnborg, Eva Johansson, Karin Eriksson, Magnus Gustavsson och Nils Wiberg. Eva B-B och Magnsus har dessutom erhållit Zorns guldmedalj.

 

Skivan

Spelmanslaget spelade under 2012 in en skiva med de populäraste Smålandslåtarna från vår repertoar. Den släpptes på Korröfestivalen. Det var en nyttig erfarenhet att spela in en skiva, då vi fick slipa noga på låtarna innan det var dags, låtar som vi valt efter en omfattande urvalsprocess.

Nätet

Den musik vi spelar är till stor del komponerad på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Detta har emellertid inte hindrat oss från att nyttja den moderna teknik som finns att tillgå idag. Det plingar emellanåt till i datorn då någon i laget mailat en musikfil med någon låt. Under 2001 köpte vi den domän på internet där du just följer vad som händer och skall hända i laget och framförallt på Spelmansstämman. Adressen på internet är enkel och passande www.fiol.nu. 2018 har den gjorts om helt och hållet av Bertil Linnér.

Denna historik bygger på en artikel av Nils Wiberg, uppdaterad och redigerad av Bruno Bjärnborg