Om Spelmanslaget

Skatelövs Spelmanslag

Skatelövs spelmanslag är en förening av folkmusikintresserade spelmän/kvinnor. Vår målsättning i Skatelövs Spelmanslag är först och främst att träffas för att spela, fika och ha trevligt med folkmusik. Vi försöker också ständigt öka på vårt förråd med nya (företrädesvis gamla) låtar. Vi vill profilera oss mot småländska spelmanslåtar men spelar gärna också annan folkmusik. Vi anordnar vår egen spelmansstämma i Skatelöv första söndagen i augusti varje år och ordnar tillsammans med Skatelövs folkdanslag sedan flera år återkommande danskväll tredjedag jul. Vi har ofta spelat till dans på Korröstämman. Vi besöker självklart gärna andra stämmor. Med ojämna mellanrum har vi också nöjet att spela till dans eller bara underhålla med vår musik. Det går bra att kontakta oss för en spelning.