Målsättning

Vår målsättning i Skatelövs Spelmanslag är först och främst att träffas för att spela, fika och ha trevligt. Vi försöker också ständigt öka på vårt förråd med nya (företrädesvis gamla) låtar. Vi spelar såväl småländsk som annan folkmusik Vi anordnar vår egen spelmansstämma i Skatelöv första söndagen i augusti varje år och besöker självklart gärna andra stämmor. Med ojämna mellanrum har vi också nöjet att spela till dans eller bara underhålla med vår musik.

Historia
Skatelövs Spelmanslag och Skatelövsstämman


När detta skrivs, i mars 2002, kan vi i Skatelövs Spelmanslag summera den 25:e Spelmansstämman i Skatelöv och med glädje konstatera att det var den mest välbesökta stämman på över tio år. Skatelövs Spelmanslags organiserade historia är några år kortare men är dock inne på sitt tjugonde verksamhetsår. Undertecknad är ordförande i spelmanslaget sedan ganska många år och skall här försöka ge en liten tillbakablick på spelmanslagets och spelmansstämmans historia från starten och fram till idag.

Lagets bildande

I organiserad form har Skatelövs Spelmanslag, som jag nämnt ovan, nu funnits i snart tjugo år. Det började alltså 1982 och jag tänker börja med att citera inledningen på 1982 års verksamhetsberättelse: "På pappret bildades vårt spelmanslag först 7/4 -82, då det första årsmötet hölls. Vi hade dock spelat tillsammans redan ett drygt halvår. Hösten 1981 slogs fyra mindre grupper samman till en stor. Följande medlemmar var med från starten:

Grimslövsgruppen
 • Magnus Oskarsson
 • Bodil Karlsson
 • Agneta Jansson
 • Charlotte Johansson
 • Maria Johansson
 • Bertil Linnér
 • Sven-Olov Henriksson
 • Nils Wiberg
Ljungbygänget
 • Anders Andersson
 • Lena Lundqvist
 • Christer Nyberg
 • Peder Persson
 • Marie Sundberg
Alvesta
 • Sven-Åke Eriksson


Efter några månader tillkom den s.k. nybörjargruppen, en blygsam benämning på fyra duktiga spelmän, nämligen
 • Jan-Erik Ekman
 • Ingrid Eriksson
 • Eva Johansson
 • Sven Sunesson
Stig Andersson

Vidare i verksamhetsberättelse står det att "Den gemensamma nämnaren för oss alla heter Stig Andersson, spelmannen från Hälsingland/Grimslöv, som startat upp alla grupperna, och lärt oss spela. Han är givetvis den självskrivne spelledaren för vårt lag." Viss var det så. Stig Andersson flyttade från Hälsingland till Småland och Grimslöv i början på 1960-talet. I Grimslöv drev han en mindre industri för tillverkning av järntrappor fram till slutet på 80-talet. Stig var uppfödd med fiolmusik i Hälsingland och saknade spelmanslag och spelmansstämmor när han kom till Småland. Det fanns många gamla spelmän, låtar och traditioner här i Småland men problemet var att det var ett relativt litet antal utövande spelmän som förde dem vidare. Stig gjorde här en beundransvärd insats i det avseendet. Han startade kursverksamhet och medverkade till att starta upp ett flertal folkdanslag och spelmanslag i trakten. När kursverksamheten var som störst ledde Stig kurser fem kvällar i veckan. Det första spelmanslaget som startades i trakten var Tassemarkernas Spelmän med spelmän främst från Älmhultstrakten och några år senare slogs alltså några fiolgrupper ihop till Skatelövs Spelmanslag.

Axplock ur verksamheten

Under tjugo verksamhetsår hinner man med ganska mycket i en aktiv förening och jag tänker inte få med allt som hänt. De "vanliga" träningstillfällena har till största delen gått till så, att vi träffats hemma hos varandra en kväll varannan vecka enligt ett roterande spelschema där alla medlemmar fått stå värd varsin kväll. Den typiska träningskvällen består till största delen av låtspel men även lite fika, utlärning av någon ny låt och möjligen en kort pratstund kring låtar, spelmän och andra gemensamma intressen hinns med. Om jag bläddrar bland verksamhetsberättelser och tidningsklipp kan följande små "axplock" noteras.

1982 Gökotta på blodberget i Odensjö
1983 Spelning på Växjö Stadshotell vid Svenska Fåravelsföreningens årsstämma
1984 Spelning vid sändning av "Vi i 5:an" i Skatelövsskolan
1985 Musik i sommarkväll på Ljungby gamla torg
1986 Vägskälsdans i Vislanda
1987 Spelning vid Skatelövs Hembygdsförenings 40-årsjubileum
1988 Logdans i skir
1989 Spelning i Linnés Råshult
1990 Bröllopsspelning Wilhelmshill Evedal
1991 Spel till dans på Korrö Loge
1993 50-årsjubiléum hos Växjöortens Folkdanslag
1996 Spel vid en berättarkväll i Brosnäs
1996 Spelning vid Centerstämma i Växjö
1997 Spelning på IKEA i Älmhult
1998 Smålands Spelmansförbunds 50-årsjubieum i Växjö Konserthus
1998 Spelning på julmarknad samt flera arrangemang på Huseby
1999 Hemvändardag i Skatelövs Kyrka och Hembygdsgård
2000 Brofester i Huseby och vid Ebbamåla bruk
2000 Spelning på Hultamarken
2001 Världsrekordförsök i gammaldans i Växjö Folkets Park

Det har alltid funnits nära band mellan Skatelövs Folkdanslag och Skatelövs Spelmanslag. Under båda lagens historia och fortfarande idag är det så, att spelmän från spelmanslaget stått och står för musiken när det skall dansas och ske uppträdanden i folkdanslaget.

Spelmansstämman i SkatelövDen första söndagen i augusti varje år arrangeras Spelmansstämma i Skatelövs Hembygdsgård Rosenlund. Stämman 2001 var den 25:e i ordningen och en mycket välbesökt sådan. Det var Stig som drog igång den första stämman och senare arrangerades den av Tassemarkernas Spelmän. Sedan början av 1980-talet har det varit Skatelövs Spelmanslag som stått som arrangör i gott samarbete med Skatelövs Hembygdsförening. Spelmansstämman inleds med en kyrkrodd där spelmän och roddare angör Skatelövs kyrkbrygga. Kyrkrodden är en symbolisk påminnelse om den tid då kyrkobesökarna från byarna på andra sidan sjön, dvs Odensjö, Skäggalösa och Sunnanvik rodde för att ta sig till gudstjänsterna. Det finns en kyrkbåt med fyra årpar från Sunnanvik bevarad. Den finns idag på Kulturen i Lund. Vi i Skatelövs spelmanslag var nere i Lund och musicerade i samband med att båten ställdes ut för några år sedan. Då spelmän och roddare angjort bryggan företas en marsch upp till Skatelövs kyrka, där psalmsången denna söndag varvas med en hel del spelmansmusik i kyrkan. Under eftermiddagen genomförs själva spelmansstämman i Hembygdsgåen Rosenlund. Som inledning spelar alla tillresta spelmän ett antal låtar tillsammans i det så kallade allspelet. Dessa låtar är de samma år från år för att alla skall kunna vara med. Allspelslåtarna är:
- Gånglåt från Karlslunda (Oscar Olsson)
- Ungkarlspolska (August Strömberg)
- Landholms polska (Johan Petter Landholm)
- Blädingepolka (Johan Dahl)
- Marknadvals från Eriksmåla (Theandersson)
- Spel Olas Vals samt Gånglåt från Grimslöv (Stig Andersson).
Här kan nämnas att Stig skrev Gånglåten efter att järnvägen i Grimslöv lagts ned "för att man skulle komma nånstans". Efter allspelet erbjuds spelmännen möjlighet att skriva upp sig på en spellista och framföra några låtar från scenen för publiken ensamma eller i grupp. Utöver spellistan har vi dessutom haft ett eller flera förbestämda uppträdanden varje år. Det har under årens lopp bjudits svensk och internationell folkdans, folkmusik, visor och även körsång. Under hela dagen pågår buskspel i hembygdsparken. Buskspel innebär att spelmän samlas i små eller stora grupper och spelar och utbyter låtar med varandra. Oftast blir det några låtar ihop med spelmän som man träffat vid andra spelmansstämmor men det dyker också upp möjligheter att stifta bekantskap med helt nya spelmansvänner och deras låtar. Det är ju historiskt sett på detta "öra-till-öra-sätt" som folkmusiken har bevarats och spridits. Som avslutning på Spelmansstämman spelas det upp till en stunds gammaldans på den lövade dansbanan. En spelmansstämma utöver det vanliga hade vi 1992 då Skatelövsstämman var upphöjd till Riksspelmansstämma. Att vara riksspelmansstämma innebär att spelmän från hela landet kommer hit för att spela upp för en jury utsedd av Zornmärkesnämnden. Juryn kan tilldela spelmännen förtjänstmärken och diplom av olika rang. Man kan spela sig till diplom bronsmärke, silverdiplom och silvermärke. Den som erhåller ett silvermärke kan även titulera sig riksspelman. I Skatelövs spelmanslag har vi två medlemmar som är riksspelemän, Anders och Max Svensson ifrån Diö. Vi är även några spelmän som har diplom och bronsmärken.

Vinstutdelningar

De senaste fem spelmansstämmorna har vi lottat ut en spelning med Skatelövs Spelmanslag på entrébiljetten till spelmansstämman, något som varit mycket uppskattat bland stämmobesökarna. Vi har haft mycket trevligt i laget då vi "delat ut" dessa vinster. Vi har spelat på Torne Camping, på byafest på Mässingskullen, på 80-årskalas i Sandsbro, på logdans i Vislanda och 2001 på 70-årskalas hos Franz Raab-Obermayr i Gottåsa. Det var egentligen ett par ifrån Kiel i Tyskland som vann men de gav bort spelningen i present till sin bekant Franz

Nätet

Den musik vi spelar är till stor del komponerad på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Detta har emellertid inte hindrat oss från att nyttja den moderna teknik som finns att tillgå idag. Det plingar emellanåt till i datorn då någon i laget mailat en musikfilmed någon låt. Under 2001 köpte vi den domän på internet där du just följer vad som händer och skall hända i laget och framförallt på Spelmansstämman. Adressen på internet är enkel och passande www.fiol.nu

Nuvarande medlemmar

Vi är några spelmän som varit medlemmar i laget sedan starten men det har även kommit till och försvunnit en hel del personer under årens lopp. Vi som är medlemmar i Skatelövs Spelmanslag anno 2005 är:
- Nils Wiberg (ordförande)
- Susanna Wadensjö(kassör)
- Gerd Magnusson (sekreterare)
- Bertil Linnér (repertoar-ansvarig)
- Charlotte Linnér
- Stig Andersson
- Max Svensson
- Anders Svensson
- Evert Lundberg
- Iréne Niemi
- Hans Törnqvist
- Peter Johnsson
- Jan-Ingvar Ragnarsson
- Kjell Schön
- Ingvar Johansson
- Bosse Paulsson
- Svante Torstensson
- Sven Sunesson
- Jan-Erik Ekman
- Magnus Gustavsson
- Arvid Gustavsson
Intressant att notera är att medlemmarnas ålder varierar från knappt 20 till 90 år. Vi har under alla år haft turen att ha denna åldersmix i laget. Det är härligt att oavsett ålder kunna samlas kring musiken som intresse.

Nils Wiberg
Skatelövs Spelmanslag
dy portion separately and then disguise the overlapping lines. Er or him going to tell you the nitty gritty concerning using this items. anima studio pro 8 Nun um ne figur charakter zu erstellen benötigen sie zeit - die diverse nicht nach sich ziehen. Freehand tools happen to have been
e them for number of projects. At this moment, with touchable reduction in price of the product, it's going to be able to more shoppers. arcgis desktop pricing You will need some web-enabled device or desktop computer in order to access the media data that accompany that ebook. Your roadmap